Home

Missie

Excalibur coaching ondersteunt mensen bij het vinden van manieren om problemen in het leven effectiever aan te pakken, hun eigen kwaliteiten en mogelijkheden te ontdekken en ten volle te benutten om volledig tot bloei te komen. Excalibur coaching biedt daarbij ondersteuning gebaseerd op  gefundeerde mensenkennis, levenservaringen, logica, samenwerking, brede kennis en bewustzijn.

Visie

Excalibur coaching dankt zijn naam aan de legende van koning Arthur, een kleine jongen, die niemand in staat achtte het magische zwaar uit de steen te trekken. Toen hij het zwaard, Excalibur wel wist te bemachtigen,  werden al die waarden die hij reeds in zich had, voor de wereld zichtbaar. Arthur staat niet alleen symbool voor het zichtbaar maken van ongeziene kwaliteiten, Arthur is tevens verbonden aan de ronde tafel, het symbool voor gelijkwaardigheid,  wederzijds respect en bemand door strijders voor rechtvaardigheid.

Vanuit deze visie wordt Excalibur coaching vorm gegeven. Op basis van respect en gelijkwaardigheid gaan we op zoek naar ieders kwaliteiten teneinde deze zichtbaar te maken en deze magie in te zetten bij het creëren en grijpen van nieuwe kansen!